Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Pathology of a Delay (photo gallery)

Patologjia e një vonese – 10 gabime që frenuan perspektivën e energjetikës në Kosovë

Patologija kašnjenja – 10 grešaka koje podrivaju energetsku budućnost Kosova
Pathology of a Delay – 10 Mistakes that undermine Kosovo’s energy perspective

http://kfos.org/pathology-of-a-delay/

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org