Aryeh Neier Justice Initiative Fellow

Aryeh Neier Justice Initiative Fellow The Open Society Justice Initiative (the Justice Initiative) is pleased to invite applications for its 2017-2018 Aryeh Neier Fellowship Program.  The Aryeh Neier Fellowship Program is a two-year program of practical work experience designed to expand the capacity of lawyers and advocates working internationally on human rights issues by embedding them as an integral part of the Justice Initiative. For more information, please click here.

Read more

“Zemër e huaj ose traktati i teatrit për kufirin” – komunikatë për shtyp

Premiera e shfaqjes “Zemër e huaj ose traktati i teatrit për kufirin” Më 15 shkurt 2016, në ora 20:00 në Teatrin Kombëtar në Prishtinë do të ipet premiera e shfaqjes “Zemër e huaj ose traktati i teatrit për kufirin”. Shfaqja është punuar nga regjisori i famshëm boshnjak Dino Mustafić, me iniciativë dhe përkrahje financiare nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe Fondi për Shoqëri të Hapur – Bosnje e Hercegovinë. Shfaqja “Zemër e huaj ose traktati i teatrit për kufirin”, trajton çështjen e vizave, që për shumë njerëz do të thotë liri dhe mundësi për tu njohur me kultura të ndryshme. Theks i veçantë i ipet marrëdhenieve në mes të Kosovës dhe Bosnje e Hercegovinës, pasi

Read more

Iniciativa e bisedimeve të hapura rreth lirisë së lëvizjes së ideve, mendimeve dhe kulturës: Vizat – barrierë komunikimi

Iniciativa e bisedimeve të hapura rreth lirisë së lëvizjes së ideve, mendimeve dhe kulturës: Vizat – barrierë komunikimi midis Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës Më 4 dhe 5 shkurt 2016, përfaqësues të Organizatave të Shoqërisë Civile, Mediave, dhe artistë nga Bosnja dhe Hercegovina, do ta vizitojnë Kosovën. Qëllimi i kësaj vizite është vazhdimi i iniciativave, të cilat do të avokojnë për lirinë e lëvizjes në mes të Kosovës dhe Bosnje e Hercegovinës. Gjatë këtyre dy ditëve, do të organizohen panele diskutimi, të cilat do të shtjellojnë temën: Vizat – barrierë komunikimi midis Kosovës dhe Bosnje e Hercegovinës. Për më tepër se një vit, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Bosnje dhe Hercegovinë

Read more

Rejected – A documentary film about migration and visa liberalization for Kosovo

Rejected – film dokumentar rreth migrimit dhe liberalizimit të vizave për Kosovën Qytetarët e Kosovës janë të vetmit nga Ballkani të cilët janë ende të përjashtuar nga udhëtimi pa viza në BE. Cili është relacioni i regjimit të vizave i BE-së me valën e fundit të migrimit nga Kosova në Europën Perëndimore? Cili është profili i një kosovari që tenton të migrojë? Cilat janë arsyet që e shtyejnë të migrojë? “Rejected”, një film dokumentar i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur synon tu përgjigjet këtyre pyetjeve. Klikoni këtu për ta parë filmin e plotë. ———————————————————————————– Rejected – A documentary film about migration and visa liberalization for Kosovo Kosovo’s citizens are the only passport holders from the Balkans still excluded from

Read more

U hap Qendra e Energjisë Qytetare – QEQ, në Mitrovicën veriore

U hap Qendra e Energjisë Qytetare  – QEQ, në Mitrovicën veriore Në Mitrovicën veriore u hap Qendra e Energjisë Qytetare (Civic Energy Center). Kjo qendër u hap si rezultat i bashkëpunimit të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe organizatës jo qeveritare Aktiv. Qendra do të ofroj përkrahje nismave qytetare dhe promovimit të kulturës së dialogut të hapur mbi çështjet e rëndësishme për qytetarët të cilët jetojnë në veri por edhe pjesëve tjera të Kosovës. Në kuadër të Qendrës së Energjisë Qytetare është vendosë edhe një TV studio bashkëkohore nga e cila do të transmetohet një emision i ri televiziv me emrin “SporaZoom” i cili do të ketë vendin qendrorë për sa i përket diskutimeve publike në temat

Read more