Ftesë për aplikim për grante

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE   Për: Organizatat joqeveritare Data e lëshimit: 14 qershor  2019 Afati i aplikimit: 28  qershor  2019 Fushëveprimi i Fondacionit Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) është i përqëndruar në disa fusha kryesore të cilat përfshijnë (i) ankorimin e institucioneve kosovare në standardet e BE-së dhe përmirësimin e statusit ndërkombëtar të vendit dhe (ii) de-politizimin dhe reformimin e sistemit të edukimit të lartë në Kosovë. 2. Ftesë për aplikime Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur i bën thirrje të gjithë organizatave joqeveritare (OJQ-ve) në Kosovë të aplikojnë me projekt-propozime për këto fusha: Edukimi i lartë; dhe Integrimet europiane. 3. Fushat e financimit Në fushën e Edukimi të Lartë do të merren në konsiderim

Read more

Poziv za projekt predloge

Poziv za projekt predloge Uključivanje i povezivanje građana sa severa i juga Kosova kroz analizu i proaktivno novinarstvo Opšti cilj poziva: Uključiti i povezati građane, nevladine organizacije i medije sa severa i juga Kosova da proaktivno reaguju na dešavanja u društvu i na političkoj sceni – kroz javne diskusije, studije i kratke analize, kampanje zastupanja i TV, radio i veb vesti, izveštaje i reportaže – čime će bitno doprineti boljoj informisanosti građana, promociji dijaloga i diskusije kao demokratskog sredstva za rešavanje gorućih društvenih problema i dilema i uticati na njihovo rešavanje. Specifični ciljevi: Urađenim studijama i kratkim analizama, TV, radio i veb izveštajima, reportažama i vestima, doprineti boljoj informisanosti građana i pokrenuti javnu diskusiju u društvu o analiziranim temama koje

Read more

Call for Applications – Building Knowledge about Kosovo – 3rd generation

***DEADLINE EXTENDED! New deadline 8 April 2019***   CALL FOR APPLICATIONS Building knowledge about Kosovo – 3rd generation   The Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) invites young and qualified researchers to apply to become part of the third cohort of a diverse group of academics and policy experts to produce and disseminate original research about Kosovo. The project, initially launched in 2016, brings together junior scholars from the Western Balkans and members of the European Union, who will be mentored by internationally well-established professors, with the aim of producing academic and non-academic pieces about Kosovo’s state-building process, European integration path and relations with EU member states and regional neighbors, including non-recognizers. Main objectives: Produce and widely disseminate new knowledge

Read more

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE / POZIV ZA KONKURISANJE ZA GRANTOVE

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE   *Verziju na srpskom možete naći niže*   Për: Organizatat joqeveritare Data e lëshimit: 23 tetor 2018 Afati i aplikimit: 6 nëntor 2018   Fushëveprimi i Fondacionit Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) është i përqëndruar në disa fusha kryesore të cilat përfshijnë (i) ankorimin e institucioneve kosovare në standardet e BE-së dhe përmirësimin e statusit ndërkombëtar të vendit; (ii) de-politizimin dhe reformimin e sistemit të edukimit të lartë në Kosovë; dhe ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies në qeverisjen lokale dhe nacionale.   Ftesë për aplikime Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur i bën thirrje të gjithë organizatave joqeveritare (OJQ-ve) në Kosovë të aplikojnë me projekt-propozime për këto fusha: Integrimet europiane; Edukimi

Read more

Call for Applications – Building Knowledge about Kosovo (v.2.0) – DEADLINE EXTENDED

*** DEADLINE FOR APPLICATION IS EXTENDED TO 10 April 2018 ***   CALL FOR APPLICATIONS   The Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) is inviting applications from qualified researchers for participation in its new project:   Building Knowledge about Kosovo (v.2.0)   Duration of the project The project is planned to run between May 2018 and March 2019. Adjustments to the original timeline may be made in accordance to project needs. Aims of the project The project aims to: Produce and widely disseminate new knowledge about Kosovo’s statehood and its complex policy making questions. Gather together and provide necessary support to a number of young and dynamic researchers engaged in cutting edge analysis of contemporary Kosovo. Engage project participants in

Read more