Voto dhe Vëzhgo!

Voto dhe vëzhgo: Zgjedhjet 2017   Zgjedhjet e lira dhe qeveritë e zgjedhura në formë demokratike janë dy shtylla të rëndësishme të një shoqërie të hapur. Që nga zgjedhjet e para të pasluftës, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur ka mbështetur iniciativa të ndryshme drejt përmbushjes së këtyre vlerave në Kosovë. Për herë të parë në zgjedhjet e 2013-ës, qytetarët e Kosovës e patën mundësinë që të jenë edhe vëzhgues, me ç’rast dërguan rreth 12,000 SMS, derisa në zgjedhjet e 2014-ës numri i SMS-ve u rrit në 15,000 sish, me raportime të parregullsive eventuale të procesit zgjedhor. Edhe në zgjedhjet e parakohshme të 2017-ës, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, këtë herë në bashkëpunim me Institutin Columbus, përsëri

Read more

Kosova nis hapat drejt anëtarësimit në EITI

Kosova nis hapat drejt anëtarësimit në EITI “Kjo nismë është e rëndësishme  për të gjitha vendet, të cilat janë të pasura me resurse minerale dhe si e tillë ka mbështetjen e plotë nga kryeministri Mustafa  dhe ministri Stavileci. Anëtarësimi në EITI, nënkupton vendosjen dhe mbikëqyrjen e transparencës në industrinë nxjerrëse të burimeve natyrore, duke ndihmuar kështu që të ardhurat nga kjo fushë të ndikojnë më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit”, kështu ka deklaruar zëvendësministrja e Zhvillimit Ekonomik, Besa Zogaj – Gashi, në hapje të punëtorisë  “Procesi i anëtarësimit të Kosovës në EITI (Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse), organizuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Fondacioni për Shoqëri të Hapur KFOS. Zogaj – Gashi më tej tha se me

Read more

Ceremonia e ndarjes së bursave – EU SIMRAES II

Ndahen bursat për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Sot, në praninë e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) z. Arsim Bajrami, përfaqësuesit nga zyra e BE-së në Kosovë, Libor Chlad dhe partnerëve tjerë, u mbajt ceremonia e dhënies së bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Programi i bursave koordinohet nga MAShT, ndërsa financimi ofrohet nga donatorë të ndryshëm. Gjithsej janë 500 bursa që jepen për këtë vit shkollor, prej të cilave 200 janë në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”. Programi i bursave, i mbështetur edhe nga programi i mentorimit, ka për qëllim përmirësimin e qasjes së këtyre nxënësve në shkollimin e mesëm të lartë dhe rritjen e

Read more

KFOS vazhdon me EITI

KFOS vazhdon me Iniciativën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse – EITI Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, vazhdon angazhimin në industrinë nxjerrëse, të filluar para disa viteve. Me 24 dhe 25 qershor, në Durrës mbahet punëtoria e dytë rreth Iniciativës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI). Në të marrin pjesë zyrtarë nga ministritë e ndryshme, agjencitë, rregullatorët, misionet parlamentare, bizneset dhe pjesëtarë të organizatave të shoqërisë civile. EITI është një standard global për qeverisje të vendeve me burime të naftës, gazit dhe mineraleve. Ai përfshinë çështjet kyçe që nga fillimi i nxjerrjes së pasurive natyrore nga toka, e deri te ndikimi i kësaj në mirëqenien e qytetarëve. Vendet që implementojnë EITI-n marrin obligimin të zbulojnë informacione lidhur me pagesat

Read more