KFOS organizon Bisedën e Hapur ‘Metodologjia e re për zgjërim – Pengesë apo inspirim?’

KFOS organizon Bisedën e Hapur ‘Metodologjia e re për zgjërim – Pengesë apo inspirim?” Të mërkurën me 11 dhjetor, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të hapur ishte nikoqire e një diskutimi të mbrëmjes, pjesë e serisë Biseda të Hapura, të titulluar “Metodologjia e re për zgjërim – Pengesë apo inspirim?” Kjo bisedë e hapur mblodhi përfaqësues të korit diplomatik, partive politike dhe shoqërisë civile për të diskutuar zhvillimet e fundme në lidhje me perspektivën evropiane pas mos-hapjes së negociatave për anëtarsim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.  Pikënisje e diskutimit ishte edhe analiza e propozimit francez për të reformuar procesin e zgjërimit përpiluar nga znj. Gjeraqina Tuhina dhe z. Augustin Palokaj, korrespondentë dhe ekspertë nga Brukseli.  Për t’i diskutuar këto

Read more

KITU organizon marsh protestues: Veting në arsimin e lartë!

KITU organizon marsh protestues: Veting në arsimin e lartë! Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet (KITU), i përbërë nga  Admovere; Demokracia për Zhvillim (D4D); Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS); Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED); Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA); Çohu; Qendra për Arsim e Kosovës (KEC); Qendra për Kurajo Politike (CPC), të shqetësuar për shkeljet e vazhdueshme si dhe dhe mosgatishmërinë e institucioneve arsimore për ndërmarrjen e masave, organizon të mërkurën, më datë 4 dhjetor 2019 marsh protestues me kërkesën “Veting në Arsimin e Lartë!”. Të vetëdijshëm për rëndësinë dhe rolin e etikës dhe integritetit akademik KITU është jashtëzakonisht e shqetësuar me vendimet e Këshillit të Etikës së UP-së, lidhur

Read more

Sektori i energjisë në udhëkryq

SEKTORI I ENERGJISË NË UDHËKRYQ: TERMOCENTRALI I RI NJË IDE E VJETËR? Procesi i reformave në sektorin e energjisë në Kosovë, në mënyrë të veçantë procesi i ndërtimit të termocentralit ‘Kosova e Re’, për të cilën Qeveria e Kosovës ka nënshkruar kontratë në fund të vitit 2017, është përcjellë me opinione polarizuese për dhe kundër. Për shkak se ky sektor ka rëndësi qenësore për cilësinë e jetës së qytetarëve të Kosovës, mënyra e kontraktimit dhe rezultatet e këtij procesi të rëndësishëm me të drejtë kanë tërhequr vëmendje më të madhe. Ky proces, i cili filloi në vitin 2005, pësoi ndryshime të mëdha për më shumë se një dekadë deri tek formësimi aktual në kontratën e nënshkruar nga Qeveria e Kosovës.

Read more

Thirrje per trajnim

Thirrje për Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për të marrë pjesë në Trajnimin mbi Prokurimin Publik Kjo thirrje për trajnim u drejtohet organizatave lokale të shoqërisë civile, të cilat i plotësojnë kriteret e mëposhtme: 1) janë të regjistruara dhe veprojnë në Kosovë; 2) janë aktive për më shumë se një vit; 3) janë jo-fitimprurëse; 4) kanë qarkullim vjetor deri në 50,000 € Qëllimi i trajnimit: Me këtë trajnim dëshirojmë të ngrisim kapacitetet e organizatave qytetare (grassroot) të Ballkanit Perëndimor dhe të mundësojmë pjesëmarrjen aktive në luftën kundër korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Pas përfundimit të trajnimit, organizatat e trajnuara nga pesë vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë mundësinë të paraqesin projekt propozimet e tyre dhe të

Read more