An Evening with Roma, Ashkali, and Egyptians

photo by Boris Kocis, Chachipe 2008

The Kosovo Foundation for Open Society organizes “An Evening with Roma, Ashkali, and Egyptians” on Wednesday December 14th, 2011, starting at 18:30, at the hall of the Architecture Department, (behind Academy of Sciences and Arts), in Prishtina. The evening is organized to celebrate the end of the year through visual presentation of a number of Foundation’s projects. More than that, the cocktail reception will be enriched with a taste of Roma, Ashkali, and Egyptian culture performed by famous Kosovar artists. Hazir Myftari will perform a part of the one-act play “The Seven White Masks Of Scaramouche Jones,” written by Justin Butcher, Kujtim Pacaku will read few of his own poems, as will Enver Petrovci, while Bajram Kinolli-Kafu and Driton Berisha

Read more

Emergency Fund – Call for applications (deadline 10.01.2012)

Kosovo Foundation for Open Society announces call for application for the Emergency Fund. Deadline for submitting concept proposals is January 10, 2012 at 14:00. Please download the document below (in Albanian or Serbian) for more details.   Konkurs Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) i fton të gjitha organizatat e interesuara, pavarësisht se në cilën fushë punojnë, të marrin pjesë në këtë konkurs, me të cilin shpallet transha e gjashtë dhe e fundit e fondeve të dedikuara për projektet që adresojnë nevojat e komuniteteve më të rrezikuara në shoqëri, të cilat kriza financiare i ka goditur edhe më shumë. Këto grupe të rrezikuara janë jo vetëm ato që tradicionalisht i shohim si të tilla (grupe të margjinalizuara nga varfëria, përkatësia etnike, bindjet dhe shprehitë, etj.)

Read more

Forum 2015 organizes round table discussion: Public opinion and religion

Forum 2015 organizes round table discussion: Public opinion and religion – Public opinion research realized in September/October 2011 Thursday, 17 November 2011 10:00 – 12:30 in Sheshi 21, Pristina In recent times, there is an ongoing debate about religion in Kosovo society. The debate, in general is about analyzing the role of religion in relation to public institutions, which are based on secular principles. Forum 2015, a Kosovo Foundation for Open Society project, through the Center for Humanistic Studies “Gani Bobi”, have done a research which was focused on finding answers, from Kosovar public opinion, on the following questions: What is the opinion of the general public in Kosovo about this debate? What do Kosovars think about religion, about the traditional

Read more

EU SIMRAES scholarships award ceremony

Kosovo Foundation for Open Society is organizing the scholarship award ceremony, which will take place on Tuesday, September 20 2011, 12:00 – 14:00 at Grand Hotel, Pristina.   The ceremony is organized as a part of the “EU Support for the Implementation of the RAE Strategy” (EU SIMRAES) project funded by the European Union, managed by the European Commission Liaison Office to Kosovo and implemented by the Kosovo Foundation for Open Society. EU SIMRAES project is funded under the framework of the 2009 Instrument of Pre -Accession Funds and it aims to work towards improving the position of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, culture and media.   In total, 200 secondary school students and 20

Read more

Call for applications: Emergency Fund

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) i fton të gjitha organizatat e interesuara, pavarësisht se në cilën fushë punojnë, të marrin pjesë në këtë konkurs që shpallet për projektet që adresojnë nevojat e komuniteteve më të rrezikuara në shoqëri, të cilat kriza financiare i ka goditur edhe më shumë. Këto grupe të rrezikuara janë jo vetëm ato që tradicionalisht i shohim si të tilla (grupe të margjinalizuara nga varfëria, përkatësia etnike, bindjet dhe shprehitë, etj.) por janë edhe shtresa të tëra shoqërore (si psh. klasa e mesme) që dikur kanë qëndruar shumë më mirë, por që ndryshimet shoqërore e sidomos kriza financiare, që në Kosovë ka ardhur nëpërmes investimeve të ndalura, ndihmave të zvogëluara nga diaspora si dhe

Read more