Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

News

Ligjeratë – Vëmendja ndaj mjedisit: si ndryshimet e vogla bëjnë dallime të mëdha

Një ligjeratë që mund të jetë interesante për ju, e organizuar nga OSBE                 Jedno predavanje koje može biti interesantno za vas organizovano od OEBS                 A lecture that you might find interesting organized by OSCE

Read more

Ceremonia e ndarjes së bursave – EU SIMRAES II

Ndahen bursat për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Sot, në praninë e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) z. Arsim Bajrami, përfaqësuesit nga zyra e BE-së në Kosovë, Libor Chlad dhe partnerëve tjerë, u mbajt ceremonia e dhënies së bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Programi i bursave koordinohet nga MAShT, ndërsa financimi ofrohet nga donatorë të ndryshëm. Gjithsej janë 500 bursa që jepen për këtë vit shkollor, prej të cilave 200 janë në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”. Programi i bursave, i mbështetur edhe nga programi i mentorimit, ka për qëllim përmirësimin e qasjes së këtyre nxënësve në shkollimin e mesëm të lartë dhe rritjen e

Read more

KFOS vazhdon me EITI

KFOS vazhdon me Iniciativën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse – EITI Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, vazhdon angazhimin në industrinë nxjerrëse, të filluar para disa viteve. Me 24 dhe 25 qershor, në Durrës mbahet punëtoria e dytë rreth Iniciativës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI). Në të marrin pjesë zyrtarë nga ministritë e ndryshme, agjencitë, rregullatorët, misionet parlamentare, bizneset dhe pjesëtarë të organizatave të shoqërisë civile. EITI është një standard global për qeverisje të vendeve me burime të naftës, gazit dhe mineraleve. Ai përfshinë çështjet kyçe që nga fillimi i nxjerrjes së pasurive natyrore nga toka, e deri te ndikimi i kësaj në mirëqenien e qytetarëve. Vendet që implementojnë EITI-n marrin obligimin të zbulojnë informacione lidhur me pagesat

Read more

Call for Applications

Call for Applications The Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) is inviting applications from qualified researchers for participation in its new project: ‘Building knowledge of new statehood in Southeast Europe: Understanding Kosovo’s domestic and international policy considerations’. A total of twelve to fourteen young researchers (from eligible countries and Kosovo) will be selected and provided the opportunity to realize, under guidance from experienced researchers, a comprehensive study on an aspect of policy making in contemporary Kosovo. Upon their selection all project participants will be placed in research ‘pairs’ and will be assigned an experienced researcher/professor who will guide their research through continuous interaction (face to face meetings or email/skype communications). For more information, please click on this link.

Read more

Briselski dijalog iz novinarskog ugla

Briselski dijalog iz novinarskog ugla Od 3-5 juna, 2016. u Draču u Albaniji održana je dvodnevna radionica za predstavnike srpskih i ostalih manjinskih kosovskih medija. Radionicu koja je za cilj imala bolje upoznavanje novinara, urednika i ostalih medijskih radnika o procesu Briselskog dijaloga i načinu novinarskog izveštavanja iz centra evropske administracije,  vodili su dugogodišnji dopisnici iz Brisela Dejan Anastasijević i Augustin Paljokaj . Tokom radionice obađane su i sledeće teme: pristup dokumentima i arhivama Evropske komisije, pravila i procedure za akreditovane izveštače, novinarska logistika, pitanje jezika i novinarska stilistika, EU terminologija i frazelogija, dostupnost zvaničnika za intervjue, različitost u prevodima i tumačenjima Briselskog sporazuma, međusobna kolegijalna saradnja i profesionalni kodeks. Skup je bio interaktivnog karaktera i nakon uvodnih predavanja pristupilo

Read more
Page 2 of 1812345...10...Last »

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org