Call for application: Media Trainings

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese në Kosovë organizon trajnim për të gjithë të interesuarit nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkanli dhe Egjiptas në Kosovë rreth çështjeve që lidhen me media dhe funksionimin e tyre.Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për Implementimin e RAE Strategjisë-EU SIMRAES” i finacuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë dhe i implemenuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Ky trajnim do të përfshijë module të trajnimit në: 1. Përdorim të pajisjeve teknike për televizion, radio dhe media të shkruara (trajnimi do të zgjas 10 ditë); 2. Menaxhim të medieve (trajnimi do të zgjas 4 ditë); 3. Kurs në detyrë për pjesëmarrësit më aktiv të trajnimeve paraprake që do të

Read more

Apply Now – CEU Leadership Course

CEU Public Policy Executive Programs and the Mental Health Initiative (MHI) – Open Society Foundations, announce the opening of applications for the course “Leading change – From Institutional to Community based Services for People with Mental Disabilities” 2011. The course is designed for executive level participants(NGO leaders, health and social welfare ministry representatives, heads of units/departments, public servants, specialists) from the CEE/fSU region and aims at building the knowledge needed to understand, approach and influence the shift from institutional care to community services for people with mental disabilities. Applications are encouraged from the following countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine. Financial aid for

Read more

Call for proposals: Humanitarian Fund

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) i fton të gjitha organizatat e interesuara, pavarësisht se në cilën fushë punojnë, të marrin pjesë në këtë konkurs që shpallet për projektet që adresojnë nevojat e komuniteteve më të rrezikuara në shoqëri, të cilat kriza financiare i ka goditur edhe më shumë. Këto grupe të rrezikuara janë jo vetëm ato që tradicionalisht i shohim si të tilla (grupe të margjinalizuara nga varfëria, përkatësia etnike, bindjet dhe shprehitë, etj.) por janë edhe shtresa të tëra shoqërore (si psh. klasa e mesme) që dikur kanë qëndruar shumë më mirë, por që ndryshimet shoqërore e sidomos kriza financiare, që në Kosovë ka ardhur nëpërmes investimeve të ndalura, ndihmave të zvogëluara nga diaspora si dhe

Read more

Overview of small grants approved within Emergency Fund

Mr. George Soros created the Emergancy Fund as an additional budgetary fund for the countries where the Open Society Institute is traditionally present to improve situation in some of the socio-economic issues mostly affected by global financial crises.This fund is intended to assure that previous achievements towards the goals of a open society not to lag behind or go back to being influenced by economic pressure caused by the crisis.This fund is intended to address urgent needs of the society’s most vulnerable groups. These vulnerable groups are not just those we traditionally see them as such (groups marginalized by poverty, ethnicity, beliefs, habits, etc) but also the entire social strata (such as middle class). Middle class once was in far

Read more

Census 2011 – Challenges, obstacles and opportunities for the minorities in Kosovo

census-workshop

Kosovo Foundation for Open Society has gathered, in the two-day workshop from 15 until 16 December 2010 in Durres – Albania, representatives of 45 civil society organizations from minority communities, in order to support the process of population census in Kosovo which will be held from April 1- April 15, 2011. During these two days, representatives of Bosniak, Gorani, Roma, Ashkali, and Egyptian NGO’s were informed in detail about the process of the census and discussed possible challenges for these communities in relation to the census. As a result, during the last day of training, certain number of project ideas were designed which will be implemented through projects in the areas where members of these communities live in order to

Read more