Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

News

Call for applications: Emergency Fund

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) i fton të gjitha organizatat e interesuara, pavarësisht se në cilën fushë punojnë, të marrin pjesë në këtë konkurs që shpallet për projektet që adresojnë nevojat e komuniteteve më të rrezikuara në shoqëri, të cilat kriza financiare i ka goditur edhe më shumë. Këto grupe të rrezikuara janë jo vetëm ato që tradicionalisht i shohim si të tilla (grupe të margjinalizuara nga varfëria, përkatësia etnike, bindjet dhe shprehitë, etj.) por janë edhe shtresa të tëra shoqërore (si psh. klasa e mesme) që dikur kanë qëndruar shumë më mirë, por që ndryshimet shoqërore e sidomos kriza financiare, që në Kosovë ka ardhur nëpërmes investimeve të ndalura, ndihmave të zvogëluara nga diaspora si dhe

Read more

Call for application – scholarships for Roma, Ashkali, and Egyptian high school and tertiary education students

Application deadline September 2, 2011 For more info visit: http://bursat.kec-ks.org/

Read more

Summer School ‘Soros 2011’

The Summer School “Soros 2011” which was jointly organized by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and the Ministry of Education, Science and Technology (MASHT) has now ended. The School was organized as a segment within the project of providing support towards the Implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in Kosovo. The summer school was held in Durrës, Albania beginning of July. The aim is for this school to become a traditional event, and this is the second time that the school was organized by KFOS. The extensive program that was taught interactively covered civic action in order to prepare the youth from Roma, Ashkali and Egyptian communities to be more actively involved

Read more

Festival of Roma, Ashkali and Egyptian culture 23-29 may 2011

rae_festival_poster

  23-29 may 2011 23.05 17:00 Photography exhibition “Through my eyes”, National Theatre, Prishtinë/Priština 24.05 17:00 Ethnological Exhibition “Who We Are”, Ethno­logical Museum, Prishtinë/Priština 25.05 12:00 Theatre improvised plays “We are the future!”, Dodona Theatre, Prishtinë/Priština 26.05 11:00 Debate “Promoting EU values: Integration of Roma, Ashkali and Egyptian communities through media and culture”, Sheshi 21, Prishtinë/Priština 18:00 Theatre improvised plays “We are the future!”, Town Theatre, Prizren 27.05 15:00 Street Festival: performance of local artists, Mother Theresa Street, Prishti­në/Priština 20:00 Concert: Toni Kitanovski and Cherkezi Orchestra, Rushit Shakir Ensemble + local artists, Oda Theatre, Prishtinë/Priština 28.05 20:00 Short movie projections: “Two Love Stories” by Shota Bukoshi and “One Sun One Nation” by Sami Mustafa, Tetris Hall, Prishtinë/Priština 29.05 11:00 Short

Read more

Call for application: Media Trainings

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese në Kosovë organizon trajnim për të gjithë të interesuarit nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkanli dhe Egjiptas në Kosovë rreth çështjeve që lidhen me media dhe funksionimin e tyre.Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për Implementimin e RAE Strategjisë-EU SIMRAES” i finacuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë dhe i implemenuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Ky trajnim do të përfshijë module të trajnimit në: 1. Përdorim të pajisjeve teknike për televizion, radio dhe media të shkruara (trajnimi do të zgjas 10 ditë); 2. Menaxhim të medieve (trajnimi do të zgjas 4 ditë); 3. Kurs në detyrë për pjesëmarrësit më aktiv të trajnimeve paraprake që do të

Read more

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org