Voto dhe vëzhgo

Zgjedhjet e lira dhe qeveritë e zgjedhura në formë demokratike janë dy shtylla të rëndësishme të një shoqërie të hapur. Që nga zgjedhjet e para të pasluftës, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur ka mbështetur iniciativa të ndryshme drejt përmbushjes së këtyre vlerave në Kosovë. Për herë të parë në zgjedhjet e 3 nëntorit qytetarët e Kosovës do ta kenë mundësinë që të jenë edhe vëzhgues. Përfshierja e qytetarëve në këtë proces është jetike dhe është një garanci për të arritur standardet më të larta demokratike në proceset zgjedhore. Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur në bashkëpunim me Demokracinë në Veprim nisin fushatën “Voto dhe Vëzhgo” me ç’rast ftojnë qytetarët që të lajmërojnë cdo parregullsi që shohin gjatë

Read more

Forum 2015 discussion: ROCK AND RULE: Dancing with EULEX

The EULEX rule of law mission in Kosovo is the EU’s largest Common Security and Defense Policy (CSDP) mission to date. EULEX’s mission statement was set in 2008 in a Council Joint Action. EULEX’s designated mission is to “assist the Kosovo institutions, judicial authorities and law enforcement agencies in their progress towards sustainability and accountability and in further developing and strengthening an independent multi-ethnic justice system and multi-ethnic police and customs service, ensuring that these institutions are free from political interference and adhering to internationally recognized standards and European best practices.” However, “despite significant EU assistance, progress in improving the rule of law is limited”. “A EULEX failure in Kosovo would be a failure of the European project in Kosovo,

Read more

Conference: What next with the KSF: Army or not?

Security Sector in Kosovo has gone through three phases of development: First phase (1999-2005) includes the phase of establishing the security sector from scratch where international presence had executive role; Second phase (2005-2008) is characterised with the initial transfer of responsibilities from international presence to the locals; and Third phase (2008-2013) which reflects the new security architecture (based on Ahtisaari Plan) which resulted with the creation of new security institutions where Kosovo Security Force was highlighted. Kosovo Security Force (KSF) was built initially with the aim to deliver tasks in the field of civil protection, assist institutions of rule of law and demining. It was and remains one of the most trusted institutions in country and as result; it is

Read more

Call for applications: Summer school for active citizenry IV

Ftesë për aplikim për pjesëmarrje në Shkollë Verore për Qytetari Aktive IV Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur i fton të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas që të aplikojnë për pjesëmarrje në shkollën verore për qytetari aktive e cila këtë vit organizohet për të katërtën herë me radhë dhe do të mbahet nga data 29 qershor – 5 korrik 2013 në Durrës, Shqipëri. Shkolla verore për qytetari aktive realizohet në bashkëpunim mes Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) në kuadër të iniciativave për përkrahje të zbatimit të Strategjisë së Qeverisë së Kosovës për Integrim të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas 2009-2015.

Read more

Full scholarships available for Roma students

Please contact Roma English Language Program (RELP) at relp@ceu.hu for further information.   Roma English Language Program (RELP) Call for applications 2013-2014 FULL SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR ROMA STUDENTS Application deadline: June 25, 2013 Central European University (CEU) and the Open Society Foundations – Roma Initiatives Office are pleased to announce scholarship opportunities for the Academic Year 2013/2014 for a 9-month intensive English language training for young Roma with low level of English. The program is offered at Central European University, Budapest and will run from October 2013 till June 2014. The Roma English Language Program (RELP) aims to contribute to the personal development of young Roma university graduates from Central and Eastern Europe. The goal of the training is to enhance participants’

Read more