Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

News

Thirrje per trajnim

Thirrje për Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për të marrë pjesë në Trajnimin mbi Prokurimin Publik Kjo thirrje për trajnim u drejtohet organizatave lokale të shoqërisë civile, të cilat i plotësojnë kriteret e mëposhtme: 1) janë të regjistruara dhe veprojnë në Kosovë; 2) janë aktive për më shumë se një vit; 3) janë jo-fitimprurëse; 4) kanë qarkullim vjetor deri në 50,000 € Qëllimi i trajnimit: Me këtë trajnim dëshirojmë të ngrisim kapacitetet e organizatave qytetare (grassroot) të Ballkanit Perëndimor dhe të mundësojmë pjesëmarrjen aktive në luftën kundër korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Pas përfundimit të trajnimit, organizatat e trajnuara nga pesë vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë mundësinë të paraqesin projekt propozimet e tyre dhe të

Read more

Ftesë për aplikim për grante

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE   Për: Organizatat joqeveritare Data e lëshimit: 14 qershor  2019 Afati i aplikimit: 28  qershor  2019 Fushëveprimi i Fondacionit Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) është i përqëndruar në disa fusha kryesore të cilat përfshijnë (i) ankorimin e institucioneve kosovare në standardet e BE-së dhe përmirësimin e statusit ndërkombëtar të vendit dhe (ii) de-politizimin dhe reformimin e sistemit të edukimit të lartë në Kosovë. 2. Ftesë për aplikime Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur i bën thirrje të gjithë organizatave joqeveritare (OJQ-ve) në Kosovë të aplikojnë me projekt-propozime për këto fusha: Edukimi i lartë; dhe Integrimet europiane. 3. Fushat e financimit Në fushën e Edukimi të Lartë do të merren në konsiderim

Read more

Poziv za projekt predloge

Poziv za projekt predloge Uključivanje i povezivanje građana sa severa i juga Kosova kroz analizu i proaktivno novinarstvo Opšti cilj poziva: Uključiti i povezati građane, nevladine organizacije i medije sa severa i juga Kosova da proaktivno reaguju na dešavanja u društvu i na političkoj sceni – kroz javne diskusije, studije i kratke analize, kampanje zastupanja i TV, radio i veb vesti, izveštaje i reportaže – čime će bitno doprineti boljoj informisanosti građana, promociji dijaloga i diskusije kao demokratskog sredstva za rešavanje gorućih društvenih problema i dilema i uticati na njihovo rešavanje. Specifični ciljevi: Urađenim studijama i kratkim analizama, TV, radio i veb izveštajima, reportažama i vestima, doprineti boljoj informisanosti građana i pokrenuti javnu diskusiju u društvu o analiziranim temama koje

Read more

Call for Applications – Building Knowledge about Kosovo – 3rd generation

***DEADLINE EXTENDED! New deadline 8 April 2019***   CALL FOR APPLICATIONS Building knowledge about Kosovo – 3rd generation   The Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) invites young and qualified researchers to apply to become part of the third cohort of a diverse group of academics and policy experts to produce and disseminate original research about Kosovo. The project, initially launched in 2016, brings together junior scholars from the Western Balkans and members of the European Union, who will be mentored by internationally well-established professors, with the aim of producing academic and non-academic pieces about Kosovo’s state-building process, European integration path and relations with EU member states and regional neighbors, including non-recognizers. Main objectives: Produce and widely disseminate new knowledge

Read more

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE / POZIV ZA KONKURISANJE ZA GRANTOVE

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE   *Verziju na srpskom možete naći niže*   Për: Organizatat joqeveritare Data e lëshimit: 23 tetor 2018 Afati i aplikimit: 6 nëntor 2018   Fushëveprimi i Fondacionit Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) është i përqëndruar në disa fusha kryesore të cilat përfshijnë (i) ankorimin e institucioneve kosovare në standardet e BE-së dhe përmirësimin e statusit ndërkombëtar të vendit; (ii) de-politizimin dhe reformimin e sistemit të edukimit të lartë në Kosovë; dhe ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies në qeverisjen lokale dhe nacionale.   Ftesë për aplikime Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur i bën thirrje të gjithë organizatave joqeveritare (OJQ-ve) në Kosovë të aplikojnë me projekt-propozime për këto fusha: Integrimet europiane; Edukimi

Read more

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org