Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Ndryshimet në BE 2014 dhe Kosova

Ndryshimet-ne-BENdryshimet në BE 2014 dhe Kosova

Viti 2014 shënon moment të jashtëzakonshëm në zhvillimin e Bashkimit Evropian me ndryshime të mëdha, të cilat determinojnë në masë të madhe të ardhmen afatmesme të BE-së. Ndryshimet e para janë ato të nivelit politik. Zgjedhjet për deputetë të Parlamentit Evropian tashmë kanë sjellë një ndryshim të pamjes së këtij institucioni të BE-së. Një numër i deputetëve, të cilët në disa mandate në të kaluarën janë angazhuar rreth zgjerimit, nuk janë më në përbërjen e re të Parlamentit Evropian. Ndërkohë është rritur numri i skeptikëve ndaj zgjerimit të BE-së. Po ashtu janë formuar edhe komisionet dhe delegacionet e reja të Parlamentit Evropian. Këto zgjedhje pasuan me ndërrimet në përbërjen e Komisionit Evropian. Kryetari i ri me mandat 5-vjeçar, si dhe Kolegji i komisionarëve, pas konsultimeve me shtetet anëtare kanë përcaktuar strategjinë e re të veprimit dhe prioritetet për 5 vjetët e ardhshëm. Nga përbërja e këtij Komisioni dhe nga ndarja e resorëve shihet se cilat janë politikat parësore të BE-së. Ndërkohë është zgjedhur edhe kryetari i ri i Këshillit Evropian me mandat deri në fund të vitit 2017. Për më tepër klikoni këtu.

Kosovo and the changes in the EU of 2014

2014 marked an extraordinary moment in the development of the European Union, with huge changes, which will in great measure determine the mid-term future of the EU. The first changes were those at the political level. The elections for members of the European Parliament have already brought a change in the appearance of this EU institution. A number of MEPs who were focused on enlargement in the past are no longer part of the new European Parliament. Meanwhile there has been a growth in the number of those who are sceptical about the enlargement of the EU. Likewise, new European Parliament commissions and delegations have been formed. Changes in the European Commission composition followed after these elections. Following consultation with member states, the new President, with a five-year term, and the College of Commissioners, will set out a new action plan and the priorities for the next five years. From the make-up of this Commission and the allocation of resources it will be possible to identify key EU policies. Meanwhile, a new President of the Council of the European Union has been elected with a mandate till 2017. Click here to read more.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org