Naš odgovor na pandemiju COVID-19

Dok su Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations) i naš osnivač George Soros sredinom aprila najavili da će izdvojiti 130 miliona dolara za borbu protiv efekata virusa korona širom sveta, na lokalnom nivou Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) je već krajem marta preduzela momentalne mere za ublažavanje negativnog uticaja pandemije.

Omogućujući preusmeravanje sredstava iz svog osnovnog budžeta, KFOS je pokrenuo talas hitnih grantova za podršku organizacije civilnog društva u ispunjavanju potreba koje su se pojavljivale usled pandemije. Pored svoje većinom zagovaračke misije, suočen sa krizom bez presedana koja preti kosovskom društvu, KFOS je odlučio da proširi svoju misiju u cilju pružanja direktne pomoći najugroženijim i marginalizovanim zajednicama. Pored toga, KFOS će kao deo svog hitnog rada u vreme pandemiji nastaviti da podržava organizacije civilnog društva u zagovaranju i sprovođenju projekata u oblastima obrazovanja, javnog zdravlja, ekonomije i medija.

Neke od konkretnih inicijativa koje je preduzeo KFOS:

Kao deo ove inicijative, KFOS je u saradnji sa organizacijama Balkan Sunflowers Kosovo, Nevo koncept, Bethani Chtistian Service, Roma and Ashkalia Documentation Center i Romtegra pokrenuo projekat podrške romskih, aškalijskih i egipćanskih zajednica. Projekat uključuje direktnu pomoć u vidu paketa sa hranom i higijenskih paketa za pripadnike ovih zajednica, podršku učešću dece u procesu e-učenja, kao i podršku za organizacije i medije koji rade u datim zajednicama. Više informacija o inicijativi možete pronaći ovde.

Još jedna inicijativa koja se već realizuje u saradnji sa Savetom za zaštitu ljudskih prava i sloboda (SZLJPS) je direktna humanitarna podrška zatvorenicima i njihovim porodicama. 185 porodica zatvorenika, čija je finansijska situacija osetljiva i naročito pogođena krizom, će primati finansijsku pomoć tokom 3 meseca iz zajedničkih fondova OSF-a i KFOS-a.

Vredi spomenuti još jednu direktnu pomoć, hitni grant za opremanje novinara i medijskih radnika na terenu zaštitnom opremom, koji je u aprilu sprovelo Udruženje kosovskih novinara (UNK). Preko 300 novinara, snimatelja i fotoreportera je dobilo zaštitne pakete koji im olakšavaju rad na terenu.

U međuvremenu, uz podršku KFOS-a, Kosovski obrazovni centar (KEC), u saradnji SOS Dečjim selima i Kohavision, je 1. maja pokrenuo edukativnu emisiju “Blizu vas”. Ova emisija se bavi potrebama i brigama roditelja i mališana u vreme pandemije, nudeći konkretne savete roditeljima koji su zatvoreni u kućama sa decom, nudeći vaspitne i rekreativne aktivnosti koje pomažu u dečjem razvoju. Više informacija o ovom projektu možete pronaći ovde.

KFOS je u aprilu takođe pokrenuo inicijativu sa 12 organizacija civilnog društva i srpskih medija za objavljivanje niza mišljenja međunarodno poznatih autora i stručnjaka za rešavanje aktuelnih političkih problema u zemlji. Serija članaka će biti objavljena na RTV Kim, jednom od najčitanijih portala na srpskom na Kosovu, a biće ispraćena i na portalima Crno Beli Svet, KoSSev i Gračanica online.  Više informacija o ovoj inicijativi možete pronaći ovde.

Leave a Reply