Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur ka organizuar fushatën “Voto dhe Vëzhgo” edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara nacionale. Përmes kësaj fushate është synuar të arihen katër objektiva:

1. Të parandalohen veprimet abuzuese eventuale gjatë votimit,
2. Të dokumentohen mashtrimet e mundshme,
3. T’i ipet qytetarit një hise me e madhe në ndërtimin demokratik të vendit, dhe
4. Të mblidhen të dhëna të mjaftueshme për ti ushqyer reformat zgjedhore

Për këtë, KFOS falenderon të gjithë qytetarët dhe partnerët që i dhanë kuptim kësaj fushate.

Lidhur me këtë është punuar edhe një film i shkurtër dokumentar të cilin kemi vendosur ta ndajmë me ju.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.