Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Ligjeratë – Vëmendja ndaj mjedisit: si ndryshimet e vogla bëjnë dallime të mëdha

Një ligjeratë që mund të jetë interesante për ju, e organizuar nga OSBE

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno predavanje koje može biti interesantno za vas organizovano od OEBS

 

 

 

 

 

 

 

 

A lecture that you might find interesting organized by OSCE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org