EU-libertycabal.org_Leter e hapur e organizatave te shoqerise civile, te cilen ia kane adresuar Komisionit Evropian, per ceshtjen e liberalizimit te vizave. Klikoni këtu

Open letter that Kosovo Civil Society is addressing to the European Commission, on the visa liberalization issue. Click here

 

Leave a Reply