Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Ku shkojnë kosovarët? Pse n’Kosovë nuk rrinë?

Untitled-2

Ku shkojnë kosovarët? Pse n’Kosovë nuk rrinë?

Ky studim, i financuar dhe mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), ka për qëllim të analizojë dhe skanojë emigruesit e shkuar dhe ata potencial nga Kosova. Në vijë me ngjarjet e fundit në vend, të ndërlidhura me fluksin e madh të largimeve nga Kosova, KFOS ka parë të arsyeshme nevojën e intervistimit dhe analizimit të të dhënave të marra nga emigruesit e tanishëm. Një analizë e tillë do të mundësonte gjetjen e emëruesit të përbashkët të emigruesve kosovarë, e që ndërlidhet kryesisht me arsyet e largimit, financimin dhe format e largimit, qëndrimin në emigrim, kthimin dhe perspektivën pas kthimit. Klikoni këtu për ta lexuar tërë studimin.

Where do Kosovars Go?

This study financed and supported by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) aims to analyze and scan previous and potential emigrants from Kosovo. In line with recent developments in the country, interlinked with the high flux of leaving Kosovo, KFOS considered as reasonable the need to interview and analyze data provided by current emigrants. Such an analysis would enable to find a common denominator of Kosovar emigrants, which is mainly related to reasons for leaving, financing and forms of leaving, staying in emigration, returning and perspective after return. To read the entire study, please click here.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org