Kids of Tomorrow event in Mitrovica 07.12.2012

Fëmijët e së nesermës në Mitrovicë 07.12.2012
Deca budućnosti u Mitrovici 07.12.2012

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply