KFOS, again with Vote and Watch

votodhevezhgo_shq-2014Just like during the past elections, this time KFOS will again provide you with the opportunity to report eventual irregullarities that you may observe during the election process.

During the local elections of 2013, we have received around 12,000 SMS-s, reporting irregularities that you had observed. We are very grateful for your active involvement, and at the same time, for the forthcoming parliamentary elections, we invite you to protect the vote and the democracy again in our young country. Text us free of charge at 500 88. Vote and Watch!

 

KFOS, edhe këtë herë me Voto dhe Vëzhgo

votodhevezhgo_shq-2014---backAshtu si në zgjedhjet e kaluara, edhe këtë herë KFOS iu mundëson që t’i raportoni parregullsitë eventuale që mund t’i vëreni gjatë procesit të zgjedhjeve.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2013, keni dërguar rreth 12,000 SMS duke raportuar parregullsitë që i keni parë. Ne iu falenderojmë shumë për angazhimin tuaj aktiv, dhe njëkohësisht iu ftojmë të gjithë ju qytetarë që edhe për zgjedhjet parlamentare, ta mbrojmë votën dhe demokracinë në vendin tonë të ri. Dërgoni SMS falas në numrin 500 88. Voto dhe Vëzhgo!

 

 

KFOS i ovog puta sa kampanjom “Glasaj i osmatraj”

votodhevezhgo_srb-frontIsto kao i tokom prošlih izbora, i ovog puta KFOS vam ponovo pruža priliku da prijavite moguće nepravilnosti koje primetite tokom izbornog procesa.

votodhevezhgo_srb-backTokom lokalnih izbora 2013. godine, poslali ste oko 12,000 sms poruka, prijavljivajući nepravilnosti koje ste primetili. Veoma smo vam zahvalni na aktivnom angažmanu, i istovvremeno, za nadolazeće parlamentarne izbore pozivamo vas da još jednom zaštitimo glas i demokratiju u našoj mladoj zemlji. Pošaljite nam besplatno tekst na 500 88. Glasaj i Osmatraj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply