KFOS predstavlja analizu „Podrška EU u reagovanju na pandemiju virusa korona na Balkanu i Kosovu“

Širenje virusa korona iznenadilo je i Evropsku uniju. Ako su isprva institucije Evropske unije bile spore što se tiče reagovanja i pružanja pomoći državama članicama i kandidatima, situacija se kasnije promenila.

Međutim, ovo kašnjenje izazvalo je nezadovoljstvo i u državama članicama i u zemljama zapadnog Balkana, a EU je bila suočena sa oštrim kritikama.

Slično kao što je Covid-19 ukazao na strukturne probleme unutar svake zemlje, i u Evropskoj uniji je pandemija dovela u pitanje sposobnost zajedničkih institucija da se suoče sa velikim izazovima koji ugrožavaju građane država članica.

Da bi analizirali odgovor Evropske unije na pandemiju naspram zapadnog Balkana uopšte i Kosova posebno, Kosovska fondacija otvorenog društva pokreće kratku analizu koju su napisali Gjeraqina Tuhina i Augustin Palokaj pod nazivom „Podrška EU u reagovanju na pandemiju virusa korona na Balkanu i Kosovu “

U ovoj kratkoj publikaciji autori analiziraju prve reakcije institucija EU na pandemiju COVID-19, pristup prema zemljama zapadnog Balkana tokom ove krize i budućnost odnosa između EU i regiona nakon pandemije.

Štaviše, autori ističu kako je zdravstvena kriza povećala osetljivost na širenje dezinformacija, a u slučaju Kosova poslužila je i kao pozadina za duboke političke krize.

Da biste preuzeli analizu, kliknite ispod:

Verzija na srpskom

Verzija na albanskom

Verzija na engleskom


Leave a Reply