Investimet Kapitale në Kosovë – Forum 2015

CapIn---Cover-photoMë 23 qershor 2015, në Prishtinë u mbajt tryeza e radhës e Forum 2015. Me këtë rast u prezentuan katër analiza te hulumtuara nga Instituti Riinvest dhe organizata Çohu.  Rezultatet e studimeve të investimeve kapitale në Kosovë: Koncesionimi i Aeroportit të Prishtinës, Privatizimi në Sektorin e Energjisë, Tentimi i Privatizimit të PTK-së, si dhe Ndërtimi i Autostradës Prishtinë – Shkup, u prezentuan nga instituti Riinvest, ndërsa në panel diskutimi pjesëmarrës ishin Lumir Abdixhiku – Drejtor Ekzekutiv i Intstitutit Riinvest, Muhamet Mustafa – Kryetar i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, Visar Ymeri – Zëvendëskryetar i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe Arbana Xharra – Kryeredaktore e Gazetës Zëri. Më poshtë mund ti gjeni të gjitha studimet e plota.

Koncesionimi i Aeroportit

Privatizimi në Sektorin e Energjisë

PTK: Nga Agimi deri në Muzg

Rruga 6: Autostrada Prishtinë-Shkup

Capital Investments in Kosovo – Forum 2015

On June 23, 2015, Forum 2015 presented the four research studies conducted by Riinvest Institute and Çohu NGO. The results of the Capital Investments studies such as Prishtina Airport Concession, The Privatization in the Energy Sector, The Privatization Attempts of PTK, as well as the Highway Prishtina-Skopje, were presented by Riinvest Institute. Participants of the panel discussion were Muhamet Mustafa – Head of Parliamentary Committee for Economic Development, Infrastructure, Trade, and Industry, Visar Ymeri – Deputy head of Parliamentary Committee for Economic Development, Infrastructure, Trade, and Industry, Arbana Xharra – Editor in Chief of Zëri newspaper, and Lumir Abdixhiku – Executive Director of Riinvest Institute. To read the entire studies, please click on the respective links below.

Airport Concession

Privatization in the Energy Sector

PTK: From Down till Dusk

Route 6: Highway Prishtina – Skopje

Leave a Reply