ROCK AND RULE Dancing with EULEX front pageThe EULEX rule of law mission in Kosovo is the EU’s largest Common Security and Defense Policy (CSDP) mission to date. EULEX’s mission statement was set in 2008 in a Council Joint Action. EULEX’s designated mission is to “assist the Kosovo institutions, judicial authorities and law enforcement agencies in their progress towards sustainability and accountability and in further developing and strengthening an independent multi-ethnic justice system and multi-ethnic police and customs service, ensuring that these institutions are free from political interference and adhering to internationally recognized standards and European best practices.”

However, “despite significant EU assistance, progress in improving the rule of law is limited”. “A EULEX failure in Kosovo would be a failure of the European project in Kosovo, and potentially in the entire region of the western Balkans.” Some have argued that on an institutional, foundational level, horizontal (political) conflicts between EU member states regarding Kosovo’s status have caused ‘ambiguous recognition’ and low levels of cohesion in the justice and policing sectors.

Aiming to promote informed debate about the impact the mission has had on advancement of the rule of law in Kosovo, Forum 2015 has decided to  initiate a public debate by presenting thorough analysis on the topic, generated after a thorough analysis conducted by the Group for Legal and Political Studies.  The analysis aimed in particular  to identify ten aspects that challenged mostly success of the EULEX.  Titled Rock and Rule: Dancing with EULEX, the analysis has been published under the frame of the “What Went Wrong” series and will serve to open the debate with key Kosovar players on the rule of law.

Hence the panel will consist of distinguished speakers, including: Head of EULEX Kosovo Mr. Bernd Borchardt, Minister of Justice Mr. Hajredin Kuqi,  Member of Kosovo Parliament/LDK  Ms. Vjosa Osmani and Deputy Chair of Vetëvendosje  Mr.Shpend Ahmeti . Mr. Agron Bajrami, an independent analyst, will moderate the panel.

Therefore, Forum 2015 organizes the panel discussion which will take place on: July 2, 2013 in Swiss Diamond Hotel starting at 14:30.

We kindly ask you to confirm your participation in timely manner on forumi2015@kfos.org or on 038 542 157/8/9.

 

You can download the publication and the agenda from the links below:

Publication - ROCK AND RULE: Dancing with EULEX
Draft Agenda - Dancing with EULEX

 

Diskutim i Forum 2015: Në valle me EULEX-in: Luj shote luj…!

E martë, 2 korrik, 2013, ora 14:30
Salla Dyar, Swiss Diamond Hotel, Prishtinë

Misioni i sundimit të ligjit EULEX në Kosovë është misioni më i madh deri më tani i Politikave të Përbashkëta të Sig­urisë dhe Mbrojtjes (PPSM). Deklarata e Misionit të EULEX-it ishte bërë në vitin 2008 në një Veprim të Përbashkët të Këshillit. Misioni i caktuar i EULEX-it është të “ndihmoj in­stitucionet e Kosovës, autoritetet e gjyqësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në përparimin e tyre kah qëndrueshmëria dhe përgjegjësia, dhe në zhvillim të mëtutjeshëm dhe për­forcim të një sistemi gjyqësor të pavarur shumë etnik, dhe shërbimeve doganore dhe të policisë shumë etnike, duke siguruar që këto institucione të jenë të lira nga ndërhyrjet politike dhe respektimi i standardeve të njohura ndërkom­bëtarisht dhe praktikave më të mira të Evropës.”

Sidoqoftë “përkundër ndihmës së rëndë­sishme të BE-së, përparimi në përmirësimin e zbatimit të ligjit është i kufizuar”. Disa kanë argumentuar se në nivel institucional, themelor, konfliktet horizontale (politike) në mes shteteve anëtare të BE-së lidhur me statusin e Kosovës kanë shkaktuar “njohje të dykuptimta” dhe niveleve të ulëta të kohezionit në sek­torët e drejtësisë dhe të policisë.

Duke synuar gjithmonë të avancojë dhe informojë debatin e sundimit të ligjit në Kosovë, Forum 2015 ka vendosur që të adresojë këtë çështje. Për të ushqyer debatin publik me të dhëna konkrete, Forum 2015 ka angazhuar Grupin për Studime Juridike dhe Politike, të realizojë një analizë e cila ka për qëllim që në mënyrë koncize dhe atë reale të bëj identifikimin e dhjetë aspektet q; sfiduan më së shumti suksesin e EULEX-it Analiza e dalë nga ky studim, e punuar në kuadër të serisë Çka Shkoi Ters dhe e quajtur Në Valle me EULEX-in – Luj Shote Luj, do t’i shërbejë hapjes së një debati me akterët kryesor të skenës politike në Kosovë mbi sundimin e ligjit.
Prandaj Forum 2015 organizon panel diskutimin të përbërë nga akterë të rëndësishëm të sundimit të ligjit në Kosovë: Kryesuesi i Misionit të Eulex-it Z. Bernd Borchardt, Ministri i Drejtësisë Z.Hajredin Kuqi, Deputetja e Parlamentit të Kosovës Znj.Vjosa Osmani/LDK dhe Nëkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Z. Shpend Ahmeti.  Panelin do ta moderojë analisti Z. Agron Bajrami.

Ky panel diskutimi do të mbahet me korrik, 2013 në Swiss Diamond Hotel, me fillim në ora 14:30.

Ne ju lusim që të na konfirmoni mundësinë e pjesëmarrjes në një afat sa më të hershëm në forumi2015@kfos.org ose në telefonin 038 542 157/8/9/.

Publikimin dhe agjendën mund të shkarkoni më poshtë:

Publikimi - Në valle me EULEX-in: Luj shote luj...!
Draft Agjenda - Në valle me EULEX-in

 

Media Reports:

http://www.kohaditore.com/?page=1,13,151002

http://www.telegrafi.com/lajme/eulex-i-deshtoi-ne-sundimin-e-ligjit-2-33702.html

http://www.kosovapress.com/?cid=1,92,167954

http://www.rtklive.com/new/index.php?cid=1&newsId=78422&mf*c^93i*7*r1mKidEmcdf7ZFgiwfC1N&0JsTZ830x0mef*34s&tIoi39Z7d!71@i@5-83Y&84V0em&7&c7Cn3(dsx(ff0eW90+~v3

http://www.gazetaexpress.com/?cid=1,15,115654

http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000439.php

http://www.botasot.info/kosova/230262/eulex-i-deshtoi-ne-sundimin-e-ligjit/

http://www.indeksonline.net/?FaqeID=2&LajmID=63581

http://www.radiokim.net/vesti/kfos-deset-najvecih-propusta-euleksa.html

http://www.standardi.info/index.aspx?SID=13&LID=2&AID=90831&Ctype=1&ACatID=11

http://news.albanianscreen.tv/pages/news_detail/65557/ALB

http://gazetaditore.com/2013/07/02/forumi-2015-eulex-i-deshtoi-ne-shume-aspekte/

http://gjuhashqipe.com/lajmetari/lajmetari2.aspx?id=53555

http://agenzianova.com/a/51d3fd89f36fe4.96638874/730897/2013-07-03/kosovo-rapporto-della-ong-forum-2015-molto-critico-nei-confronti-di-eulex-7

http://www.kosovalive360.com/02/07/2013/eulex-i-ka-deshtuar-te-shtrije-autoritetin-e-tij-ne-veri.html

Leave a Reply