Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Culture of Impunity in Kosovo

thumb-culture-of-Impunity-in-kosovoPublication of the “What went wrong”, this March of 2014, corresponds with the now prevalent debate on the creation of an international Tribunal over the war crimes that are supposed to have been committed by the members of the former Kosovo Liberation Army (KLA). For almost fifteen years after the conflict, Kosovo is the last country from former Yugoslavia that is facing international level accusations for war crimes against the heads of the state, including here also against current prime-minister, Hashim Thaҫi. Similarly with this situation, former prime-minister, Ramush Haradinaj, was nominated for the position of prime-minister, disregarding the fact that it had been clear that Hague Tribunal would make an accusation against him.

By being appointed and maintaining their positions as heads of the state, and despite of all accusations made by Hague Tribunal and other international organizations, Kosovo’s politicians have achieved to equate charges against them as accusations against the state of Kosovo.

Regardless of the appalling crimes committed during the wars in the former Yugoslavia, but also despite of our insistence that KLA’ war was righteous, we cannot change the fact that Kosovo remains the only country that will continue to face accusations for war crimes against its institutional and party leaders.

Today, these are the same politicians that are heading one of the most delicate negotiation process, that of normalizing the relations between Kosovo and Serbia, a process that continues to require negotiating internal affairs of Kosovo.

Download the publication:

Culture of Impunity

 

Kultura e Mosndëshkueshmërisë në Kosovë

thumb-kultura-e-mosndeshkueshmerise-ne-kosovePublikimi i punimit “Kultura e mosndëshkushmërisë në Kosovë”, këtë Mars të vitit 2014, përkon me debatin mbi krijimin e një Tribunali ndërkombëtar për krime lufte, që supozohet të janë kryer nga pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Gati pesëmbëdhjetë vjet nga mbarimi i konfliktit, Kosova është vendi i fundit nga ish-Jugosllavia, ku krerët e pushtetit përballen me akuza të nivelit ndërkombëtar për krime lufte, përfshirë këtu edhe kryeministrin, Hashim Thaçi. Ngjashëm me këtë situatë, ish-kryeministri tjetër, Ramush Haradinaj, qe nominuar në këtë post, përkundër faktit se ishte e qartë se një aktakuzë nga Tribunali i Hagës do të ndodhte.

Duke u zgjedhur dhe qëndruar në krye të institucioneve, me gjithë akuzat e bëra nga Tribunali i Hagës dhe organizatat ndërkombëtare, politikanët kosovar kanë arritur që të barazojnë akuzat ndaj tyre si akuza ndaj shtetit të Kosovës.

Përkundër krimeve të tmerrshme gjatë luftërave në ish-Jugosllavi, madje edhe pёrkundёr insistimit tonё se lufta e UÇK-së ishte e drejtë, nuk e ndryshojmë dot faktin se Kosova mbetet vendi i vetëm që do të vazhdoj të përballet me akuza për krime lufte ndaj krerëve institucional e partiak.

Sot, janë po këta udhëheqës politik, që po bartin procesin më delikat të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, proces ky që po vazhdon të kërkojë negocim për rregullimin e brendshëm të Kosovës.

Shkarko publikimin:

Kultura e mosndëshkushmërisë në Kosovë

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org