Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

CiviKos has appointed new Executive Director

CiviKos Board has decided, on December 22, 2011, to appoint Mrs. Valdete Idrizi as a new Executive Director of the CiviKos Platform. Mrs. Idrizi is a civil society activist for many years. Now you can visit the website of the CiviKos Platform www.civikos.net.

 

Emërimi i drejtores së re të platformës CiviKos

 

Bordi i Platformës CiviKos, më 22 dhjetor 2011 ka marrë vendimin për emërimin e aktivistes shumëvjeqare të shoqërisë civile znj. Valdete Idrizi në funksionin e Drejtores Ekzekutive të Platformës CiviKos. Tani mund ta vizitoni webfaqen e Platformës CiviKos www.civikos.net

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org