KFOS, again with Vote and Watch

KFOS, again with Vote and Watch Just like during the past elections, this time KFOS will again provide you with the opportunity to report eventual irregullarities that you may observe during the election process. During the local elections of 2013, we have received around 12,000 SMS-s, reporting irregularities that you had observed. We are very grateful for your active involvement, and at the same time, for the forthcoming parliamentary elections, we invite you to protect the vote and the democracy again in our young country. Text us free of charge at 500 88. Vote and Watch!   KFOS, edhe këtë herë me Voto dhe Vëzhgo Ashtu si në zgjedhjet e kaluara, edhe këtë herë KFOS iu mundëson që t’i raportoni

Read more

Organizohet tryeza “Kultura e Mosndëshkueshmërisë në Kosovë”

Forum-i 2015, sot, me 15 prill, e mbajti tryezën në të cilën u prezentua analiza “Kultura e Pandëshkueshmërisë në Kosovë”. Kjo analizë është punuar nga Organizata për Demokraci, Antikorrupcion dhe Dinjitet, Çohu! Panelistët e kësaj tryeze, të moderuar nga Luan Shllaku Drejtor Ekzekutiv i KFOS-it, ishin: Arben Gashi nga LDK-ja, Glauk Konjufca nga Vetëvendosja dhe Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Pas prezentimit të analizës nga Lorik Bajrami – Çohu, pjesëmarrësit patën mundësi që t’i përgjigjen dy pyetjeve, rezultatet e të cilave mund t’i gjeni këtu. Për pyetjen e parë, rreth 70 pjesëmarrës, përfaqësues të Ambasadave nëFoto nga konferenca – Kultura e Mosndeshkueshmerise ne Kosove Kosovë, EULEX-it, UNMIK-ut, partive politike dhe një numri të madh nga shoqëria civile

Read more

Transparency and Accountability Workshop

On 22nd and 23rd of March 2014 in Durres, the Kosovo Foundation for Open Society, through Civi Kos platform has organized the workshop with the subject Transparency and Accountability in Public Institutions. This event invited members of civil society organizations, independent experts, as well as media and governmental representatives. The discussions during this two-day workshop focused on the coordination of the civil society actions based on a very well analyzed platform that came as a result. This platform provides the problems and challenges of civil society actions in favor of increasing transparency and accountability in the governmental institutions. The platform will be completed in the coming days and will be available to all governmental and civic institutions. This meeting coincided

Read more

Roma Policy Research Fellowship

Organized by the Roma Initiatives Office and the Think Tank Fund, this program supports young Roma MA and PhD graduates in social sciences and humanities to develop new skills under the guidance of experienced research staff at mainstream think tanks. The program provides young Roma researchers with an opportunity to gain 6–12 months of firsthand research and advocacy experience in leading think tanks in their home countries. It is designed to facilitate the entry of young Roma researchers into the policy world as think tank professionals or as contributors to policy research and advocacy in other capacities. At the same time, the program aims to assist think tanks in taking on topics relevant for local minorities, recruiting new talent, and reaching out to

Read more

Open Society East East Beyond Borders Program to Close in 2013

In 2013, the Open Society Foundations will conclude its East East Beyond Borders program. Open Society will continue to support collaboration among nongovernmental and civil society organizations in a range of ways. East East Beyond Borders is no longer considering project proposals for funding.   Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve mbyllet në 2013 Në 2013, Fondacioni për Shoqëri të Hapur (OSF) e përmbylli Programin Lindje Lindje Përtej Kufijve.  OSF do të vazhdoj përkrahjen e bashkëpunimit në mes të organizatave joqeveritare dhe shoqërisë civile në varg mënyrash tjera. Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve nuk do të shqyrtoj më projekt propozime për financim.   Program Istok Istok Preko Granica se zatvara 2013 2013. godine, Fondacije za otvoreno društvo (OSF) priveo je kraju

Read more