Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

News

Leter e hapur e organizatave te shoqerise civile, te cilen ia kane adresuar Komisionit Evropian, per ceshtjen e liberalizimit te vizave

Leter e hapur e organizatave te shoqerise civile, te cilen ia kane adresuar Komisionit Evropian, per ceshtjen e liberalizimit te vizave. Klikoni këtu Open letter that Kosovo Civil Society is addressing to the European Commission, on the visa liberalization issue. Click here  

Read more

Thirrje për aplikim

Programi vet-advokues i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë THIRRJE PËR APLIKIM Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur fton të rinj të grupmoshës 18-35 vjec të aplikojnë në Programin Vet-avokues të të Rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë të Kosovës. Ky program synon rritjen e aftësive vet-avokuese të aktivistëve të rinj Romë, Ashkali dhe Egjiptianë për adresimin dhe zgjidhjen e problematikave me të cilat përballen komunitetet në nivel lokal dhe kombëtar. Ky program zgjat tetë (8) muaj dhe është i hapur për 20 të rinj romë, ashkali dhe egjiptianë me dëshirë dhe ambicie për të zhvilluar aftësitë e tyre teorike dhe praktike vet-avokuese në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Identifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve do të kryhet nëpërmjet

Read more

Zhvillimi i shkathësive vet-avokuese të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Zhvillimi i shkathësive vet-avokuese të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS, nëpërmjet një koncepti afatgjatë që ka filluar ta zbatoj në vitin 2014, po mbështet krijimin dhe rritjen e aftësive dhe praktikave vet-avokuese të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe Aktivistëve të Rinj Romë, Ashkali dhe Egjiptian me qëllim të angazhimit të tyre sistematik karshi institucioneve publike të Kosovës për adresimin dhe zgjidhjen e problematikave me të cilat përballen këto komunitetet në nivel lokal dhe kombëtar. Që nga viti 2009, kur është aprovuar Strategjia e qeverisë së Republikës së Kosovës për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2009-2015, e në mungesë të angazhimit serioz dhe kapaciteteve të institucioneve qeveritare për ta zbatuar

Read more

Shkolla për Integrime Evropiane

Shkolla për Integrime Evropiane tani edhe në Mitrovicën veriore Prej 30-31 gusht 2014 në Kopaonik u mbajt punëtoria fillestare e Shkollës për Integrime Evropiane, iniciativë kjo e cila zbatohet në kuadër të konceptit të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur “Reconnecting Mitrovica”. Në këtë punëtori morën pjesë 30 pjesëmarrës nga 4 komunat në veri të vendit nga sektorët e ndryshëm të shoqërisë si zyrtarë komunal dhe të institucioneve publike, pjesëtarë të shoqërisë civile, mediave dhe student. Ligjerues në këtë punëtori ishin ekspert eminet dhe njohës të proceseve integruese nga Serbia si dhe ambasadorë të shteteve fqinjë tashmë veç antarë të BEs, të cilët ndanë përvojat dhe njohuritë e veta me pjesëmarrësit. Temat e trajtuara gjatë punëtorisë ishin: BE dhe

Read more

16,000 messages for Democracy by Luan Shllaku

At the Mihal Grameno school on the outskirts of Kosovo’s capital, Prishtina, three signs greeted voters as they cast their ballots in parliamentary elections this weekend: No guns; No smoking, and; Report election fraud via text message. “One of the reasons I voted today,” smiled Vjosa Misini of Fushë Kosovë while exiting the school, “was that I had more confidence in the integrity of the election because of Vote & Watch.” Ms. Misini was referring to the platform launched by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) which empowered the entire Kosovar citizenry to be watchdogs over their own electoral process. And active watchdogs they were. Despite low overall turnout, citizens submitted close to 16,000 text messages to Vote &

Read more
Page 5 of 10« First...34567...10...Last »

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org