Summer School ‘Soros 2011’

The Summer School “Soros 2011” which was jointly organized by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and the Ministry of Education, Science and Technology (MASHT) has now ended. The School was organized as a segment within the project of providing support towards the Implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in Kosovo. The summer school was held in Durrës, Albania beginning of July. The aim is for this school to become a traditional event, and this is the second time that the school was organized by KFOS. The extensive program that was taught interactively covered civic action in order to prepare the youth from Roma, Ashkali and Egyptian communities to be more actively involved

Read more

Festival of Roma, Ashkali and Egyptian culture 23-29 may 2011

rae_festival_poster

  23-29 may 2011 23.05 17:00 Photography exhibition “Through my eyes”, National Theatre, Prishtinë/Priština 24.05 17:00 Ethnological Exhibition “Who We Are”, Ethno­logical Museum, Prishtinë/Priština 25.05 12:00 Theatre improvised plays “We are the future!”, Dodona Theatre, Prishtinë/Priština 26.05 11:00 Debate “Promoting EU values: Integration of Roma, Ashkali and Egyptian communities through media and culture”, Sheshi 21, Prishtinë/Priština 18:00 Theatre improvised plays “We are the future!”, Town Theatre, Prizren 27.05 15:00 Street Festival: performance of local artists, Mother Theresa Street, Prishti­në/Priština 20:00 Concert: Toni Kitanovski and Cherkezi Orchestra, Rushit Shakir Ensemble + local artists, Oda Theatre, Prishtinë/Priština 28.05 20:00 Short movie projections: “Two Love Stories” by Shota Bukoshi and “One Sun One Nation” by Sami Mustafa, Tetris Hall, Prishtinë/Priština 29.05 11:00 Short

Read more

Call for application: Media Trainings

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese në Kosovë organizon trajnim për të gjithë të interesuarit nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkanli dhe Egjiptas në Kosovë rreth çështjeve që lidhen me media dhe funksionimin e tyre.Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për Implementimin e RAE Strategjisë-EU SIMRAES” i finacuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë dhe i implemenuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Ky trajnim do të përfshijë module të trajnimit në: 1. Përdorim të pajisjeve teknike për televizion, radio dhe media të shkruara (trajnimi do të zgjas 10 ditë); 2. Menaxhim të medieve (trajnimi do të zgjas 4 ditë); 3. Kurs në detyrë për pjesëmarrësit më aktiv të trajnimeve paraprake që do të

Read more

Census 2011 – Challenges, obstacles and opportunities for the minorities in Kosovo

census-workshop

Kosovo Foundation for Open Society has gathered, in the two-day workshop from 15 until 16 December 2010 in Durres – Albania, representatives of 45 civil society organizations from minority communities, in order to support the process of population census in Kosovo which will be held from April 1- April 15, 2011. During these two days, representatives of Bosniak, Gorani, Roma, Ashkali, and Egyptian NGO’s were informed in detail about the process of the census and discussed possible challenges for these communities in relation to the census. As a result, during the last day of training, certain number of project ideas were designed which will be implemented through projects in the areas where members of these communities live in order to

Read more

Statement of Civil Society on the attack against Momcilo Arlov

We, the representatives of the civil society in Kosovo and Serbia strongly condemn the attack against Mr. Momcilo Arlov, Program Director of the Center for Civil Society Development and his family, in Mitrovica on October 20, 2010, around 02:00 AM. This attack has been carried out against one of the most active civil society representative from North of Kosovo and as such it poses threats against truly democratic values of an open society with freedom of speech and civic activism, a kind of society we all aim.  We support and encourage Momcilo Arlov and the Center for Civil Society Development to continue their work on promoting democratic values and the rule of law hoping that incidences as the last one will

Read more