U hap Qendra e Energjisë Qytetare – QEQ, në Mitrovicën veriore

U hap Qendra e Energjisë Qytetare  – QEQ, në Mitrovicën veriore Në Mitrovicën veriore u hap Qendra e Energjisë Qytetare (Civic Energy Center). Kjo qendër u hap si rezultat i bashkëpunimit të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe organizatës jo qeveritare Aktiv. Qendra do të ofroj përkrahje nismave qytetare dhe promovimit të kulturës së dialogut të hapur mbi çështjet e rëndësishme për qytetarët të cilët jetojnë në veri por edhe pjesëve tjera të Kosovës. Në kuadër të Qendrës së Energjisë Qytetare është vendosë edhe një TV studio bashkëkohore nga e cila do të transmetohet një emision i ri televiziv me emrin “SporaZoom” i cili do të ketë vendin qendrorë për sa i përket diskutimeve publike në temat

Read more

Zhvillimi i shkathësive vet-avokuese të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Zhvillimi i shkathësive vet-avokuese të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS, nëpërmjet një koncepti afatgjatë që ka filluar ta zbatoj në vitin 2014, po mbështet krijimin dhe rritjen e aftësive dhe praktikave vet-avokuese të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe Aktivistëve të Rinj Romë, Ashkali dhe Egjiptian me qëllim të angazhimit të tyre sistematik karshi institucioneve publike të Kosovës për adresimin dhe zgjidhjen e problematikave me të cilat përballen këto komunitetet në nivel lokal dhe kombëtar. Që nga viti 2009, kur është aprovuar Strategjia e qeverisë së Republikës së Kosovës për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2009-2015, e në mungesë të angazhimit serioz dhe kapaciteteve të institucioneve qeveritare për ta zbatuar

Read more

Roma Policy Research Fellowship

Organized by the Roma Initiatives Office and the Think Tank Fund, this program supports young Roma MA and PhD graduates in social sciences and humanities to develop new skills under the guidance of experienced research staff at mainstream think tanks. The program provides young Roma researchers with an opportunity to gain 6–12 months of firsthand research and advocacy experience in leading think tanks in their home countries. It is designed to facilitate the entry of young Roma researchers into the policy world as think tank professionals or as contributors to policy research and advocacy in other capacities. At the same time, the program aims to assist think tanks in taking on topics relevant for local minorities, recruiting new talent, and reaching out to

Read more

Call for applications: Summer school for active citizenry IV

Ftesë për aplikim për pjesëmarrje në Shkollë Verore për Qytetari Aktive IV Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur i fton të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas që të aplikojnë për pjesëmarrje në shkollën verore për qytetari aktive e cila këtë vit organizohet për të katërtën herë me radhë dhe do të mbahet nga data 29 qershor – 5 korrik 2013 në Durrës, Shqipëri. Shkolla verore për qytetari aktive realizohet në bashkëpunim mes Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) në kuadër të iniciativave për përkrahje të zbatimit të Strategjisë së Qeverisë së Kosovës për Integrim të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas 2009-2015.

Read more

Gipsy Groove Press conference 20.02.2013

Gipsy Groove organizes a press conference before the official launching of their first CD. The conference will be held on Wednesday, February 20th at 13:00h in café Dit e Nat – Pristina. The conference will provide a complete informational run-through of all details of the project and announce the official launching of the first CD of Gipsy Groove that will take place in ODA Theatre, on 22nd February, 20h. The production and publication of the CD was made possible by the EU Support for the Implementation of the RAE Strategy, an EU funded project, managed by the EU Office in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Open Society and GAIA and supported by the Prime Minister’s Office on Good

Read more