Ceremonia e ndarjes së bursave – EU SIMRAES II

Ndahen bursat për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Sot, në praninë e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) z. Arsim Bajrami, përfaqësuesit nga zyra e BE-së në Kosovë, Libor Chlad dhe partnerëve tjerë, u mbajt ceremonia e dhënies së bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Programi i bursave koordinohet nga MAShT, ndërsa financimi ofrohet nga donatorë të ndryshëm. Gjithsej janë 500 bursa që jepen për këtë vit shkollor, prej të cilave 200 janë në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”. Programi i bursave, i mbështetur edhe nga programi i mentorimit, ka për qëllim përmirësimin e qasjes së këtyre nxënësve në shkollimin e mesëm të lartë dhe rritjen e

Read more

Gipsy Groove Press conference 20.02.2013

Gipsy Groove organizes a press conference before the official launching of their first CD. The conference will be held on Wednesday, February 20th at 13:00h in café Dit e Nat – Pristina. The conference will provide a complete informational run-through of all details of the project and announce the official launching of the first CD of Gipsy Groove that will take place in ODA Theatre, on 22nd February, 20h. The production and publication of the CD was made possible by the EU Support for the Implementation of the RAE Strategy, an EU funded project, managed by the EU Office in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Open Society and GAIA and supported by the Prime Minister’s Office on Good

Read more

Kids of Tomorrow event in Mitrovica

  “Kids of Tomorrow” is a event organized as a result of work by famous Kosovan artists (Zake Prevukaj, Ibrahim Kadriu, Sami Pirraj, Dardane Mehmeti and Fatmir Lama) with children from Roma, Ashkali and Egyptian communities. Cultural program will be performed by children themselves. Event will be organized on Friday 7. December 2012 in the Cultural Center “Rexhep Mitrovica” in Mitrovicë/Mitrovica at 11:00. Event is organized as a part of the “EU Support for the Implementation of the RAE Strategy” (EU SIMRAES) project funded by the European Union, managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) supported by the Prime Minister’s Office on Good Governance. EU SIMRAES project is funded under

Read more

Visits of Writers’ Caravan “Agim Deva” to schools in Kosovo

Caravan of Writers for children will visit schools in five municipalities (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Rahovec/Orahovac, Istog/Istok, Shtime/Štimlje, Gjilan/Gnjilane) where Roma, Ashkali and Egyptian pupils attend classes. A group of seven well-known writers including: Ibrahim Kadriu, Gani Xhafolli, Arif Demolli, Xhevat Syla, Kujtim Paqaku, Rexhep Jashari and Blerta Qehaja will visit schools in following order: 10.10.2012 at 10:00  Primary School “Selman Riza” Fushë Kosovë/Kosovo Polje 17.10.2012 at 12:00  Primary School “Bajram Curri” Istog/Istok 24.10.2012 at 11:00  Primary School “Ardhmëria” Rahovec/Orahovac 31.10.2012 at 10:00  Primary School “Naim Frashëri” Shtime/Štimlje 14.11.2012 at 10:00  Gjilan/Gnjilane Writers will hold a literary hour with schoolchildren. They will read their poems and interact with children. Visits are organized as a part of the “EU Support for the

Read more

Distribution of school packages for RAE pupils has started

Distribution of school packages for Roma, Ashkali and Egyptian pupils, which is taking place in community centers in five towns around Kosovo. In total 1000 packages with school material will be distributed as following:       Monday            03.09.2012 from 11:00 – Community Center Jeta e Re, Prizren Monday            03.09.2012 from 11:00 – Community Center Terzi Mahalla, Prizren Tuesday          04.09.2012 from 11:00 – Community Center Brekoc, Gjakovë/Djakovica Wednesday     05.09.2012 from 10:00 – Community Center Roma Mahalla, Mitrovicë/Mitrovica Thursday         06.09.2012 from 10:00 – Community Center Dubrava, Ferizaj/Uroševac Friday              07.09.2012 from 10:00 – Community Center, Gračanica/Graçanicë   Provision and distribution of packages is organized as a part of the “EU Support for the Implementation of the RAE Strategy” (EU

Read more