Towards SAA?

Each year, the European Commission evaluates the progress that the aspirant countries have made towards fulfillment of the political and economic criteria as well as of the European standards. Such evaluations, presented in the Progress Report, have caused hot debates each year due to varied readings each stakeholder made to them. This year, Kosovo will receive the Feasibility Study instead of the Progress Report. It is anticipated that the study will recommend the Council of the European Union to offer Kosovo the signing of the Stabilization and Association Agreement. Such recommendation would truly place Kosovo on the safe track of European integration and mark a positive turn towards membership in the EU. Will this happen or not, and what will the study

Read more

European Integration School – Call for applications

  FTESË PËR APLIKIM     SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN Programi i Ri / Gjenerata I / Shtator – Dhjetor 2012   Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur -KFOS (www.kfos.org)  dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org).   Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën legjislative, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një lojtar global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të Integrimit Europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë – BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës ka qenë të përgatisë liderët

Read more

Press Release: “Kosovo Calling” International Conference

“Kosovo Calling”   Prishtina, 19 March 2012 – “Kosovo Calling” – International conference to launch the position papers on the Kosovo’s relationship with EU and regional non-recognising countries” organised by Kosovo Foundation for Open Society and British Council in the framework of the project “Kosovo talks EU”, in collaboration with Ministry of Foreign Affairs of Republic of Kosovo and the British Embassy will take place on 20 April 2012. The aim of this one-day conference is to better understand the position ofBosnia and Herzegovina,Cyprus,Greece,Romania,Slovakia,SpainandSerbiatowards Kosovo. This activity will bring together in Prishtina representatives from the above mentioned countries as well as representatives from national institutions, international community and diplomatic corps. The conference will serve as a forum for open discussion on

Read more

Study visit to EU Institutions from European Integration School (23-27.01.2012)

Within the European Integration School programme,  a Kosovo Foundation for Open Society project, a study visit to institutions of European Union took place, where participants of XII and XIII generation of European Integration School met the members of European Parliament mr. Eduard Kukan, mrs. Tanja Fajon,  mrs. Ulrike Lunacek and mr. Peter Stano, other representatives of DG Enlargement and mrs. Maja Kocijancic from Council of EU. During these meetings there were discussed the work of European Parliament, EU-Kosovo relations, visa liberalisations process and trade agreement, in which case the representatives of EU Institutions stated that EU is committed to playing a leading role in ensuring stability in Balkan and expressed readiness to assist economic and development of Kosovo. During the

Read more

European Integration School – Call for Applications

European Integration School

European Integration School announces call for applications for XIV generation. Below you can find more details about the application process in Albanian and Serbian language. FTESË PËR APLIKIM  SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN Gjenerata e XIV-të /  Shkurt – Maj 2012 Njoftohen të gjithë të interesuarit se Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në bashkëpunim me Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) fillon pranimin e aplikacioneve për gjeneratën e 14-të të Shkollës për Integrim Europian.   Shkolla për Integrim Europian (SHIE) ofron një program unik mbi historikun, idenë, kornizën institucionale dhe legjislative të BE-së, politikat kyçe të BE-së si dhe procesin aktual të zgjerimit dhe rolin e BE-së në nivel global. Kjo shkollë u destinohet liderëve të afirmuar dhe

Read more