Një mbrëmje me Romët, Ashkalijtë dhe Egjiptasit
Veče sa Romima, Aškalijama i Egipćanima
An Evening with Roma, Ashkali, and Egyptians”

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply