Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova?

Të martën, me 20 shkurt, 2018 në hotelin Swiss Diamond, Forum 2015 ka mbajtur konferencën “Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova” ku janë mbledhur diplomatë, politik-bërës, përfaqësues nga mediat dhe shoqëria civile. Qëllimi i kësaj konference ishte që t’i vihet fokusi i merituar rrugëtimit të Kosovës në integrimin evropian në kohën kur vendi është duke e shënuar dhjetëvjetorin e shtetësisë së tij. Meqë 2018 është viti i fundit i mandatit të këtij Komisioni të udhëhequr nga Jean Claude Juncker,  ka pritshmëri për një angazhim të përtërirë të BE-së ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor si dhe për një dinamikë më të fuqishme të procesit të zgjerimit.

Në këtë ngjarje, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, në bashkëpunim me Augustin Palokaj dhe Gjeraqina Tuhina, kanë prezantuar publikimin “Momenti i ri për zgjerimin në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova”. Pjesë e panelit të diskutimit do ishin: Sh. S. Znj. Natalia Apostolova, Përfaqësuese Speciale e BE-së në Kosovë, Znj. Dhurata Hoxha, Ministre e Integrimit Europian dhe Venera Hajrullahu nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile.

Publikimin mund ta shkarkoni këtu.

 

New Momentum in EU Enlargement: Kosovo’s Potential Benefits

On Tuesday, February 20, 2018, Forum 2015 organized “New Momentum in EU Enlargement: Kosovo’s Potential Benefits” conference, where it gathered diplomats, policy makers, media and civil society. The aim of this conference was shed light to Kosovo’s EU integration pathway in the wake of its 10th anniversary of statehood. Since 2018 is the last year of the mandate of this Commission run by Jean Claude Juncker, there is a hope for a renewed engagement of the EU towards Western Balkans countries and a stronger dynamics of EU enlargement process.

At this event, Kosovo Foundation for Open Society together with Augustin Palokaj and Gjeraqina Tuhina presented the “New Momentum in EU Enlargement: Kosovo’s Potential Benefits” publication. Afterwards, the presentation was followed by a panel discussion comprising of H.E. Nataliya Apostolova, EU Special Representative in Kosovo, Ms. Dhurata Hoxha, Minister of European Integration and Venera Hajrullahu from Kosovar Civil Society Foundation.

You can download the publication here.

Leave a Reply